Personvern

OsloMet innhenter kun informasjon som er nødvendig eller lovpålagt for å utføre våre oppgaver. Dette innebærer at vi innhenter, oppbevarer og benytter person opplysninger i forbindelse med kjøp på denne webshopen. Person opplysninger som benyttes fylles inn av kjøper i kjøpsprossessen.

 

Hvem er behandlingsansvarlig?

OsloMet er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger i forbindelse med påmelding til konferanser eller andre kjøp i webshop’en.

 

Hva brukers personopplysningene til?

Personopplysningene blir brukt til deltakerlister, samt lagret i minst 5 år med hjemmel i bokføringsloven § 13.

 

Utleveres opplysningene til tredjeparter?

Opplysningene deles ikke med tredjepart med mindre det er direkte relatert til det tiltenkte formålet. Herunder for leveransen av konferansen/tjenesten/produktet.

 

Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?

Alle avbrutte forsøk på betalinger lagres i minst 1 år og vil deretter slettes. Arkivering av personopplysningene som oppgis ved gjennomførte kjøp eller påmeldinger lagres i minst 5 år med hjemmel i bokføringsloven § 13.

 

Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder.

Brukere har rett til å anmode OsloMet om begrensing i behandlingen av personopplysninger som gjelder den registrerte.

OsloMet behandler personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR, General Data Protection Regulation).

Brukere har ikke rett til å trekke tilbake samtykket, men kan be om at personopplysningene anonymiseres.

 

Hvordan klage til en tilsynsmyndighet?

Personvernregelverket skal verne enkeltpersoner mot at personopplysninger blir behandlet på en måte som krenker deres personvern. Dersom du har opplevd noe du mener er et brudd på regelverket, kan du klage ved å sende en skriftlig henvendelse til Datatilsynet.